Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de door C SPRL verrichte diensten doorlopend zijn en binnen de werkingssfeer van art. 64 lid 1 BTW-richtlijn vallen. Deze diensten moeten dan wel aanleiding geven tot opeenvolgende afrekeningen of betalingen.

Het Roemeense C SPRL verstrekt diensten aan ondernemingen die het voorwerp uitmaken van insolventieprocedures. Één van deze ondernemingen betreft SM SRL. C SPRL verricht in de periode 17 maart 2011 - 31 augustus 2011 diensten voor SM SRL. De factuur voor deze diensten wordt op 31 augustus 2011 door C SPRL uitgereikt. Volgens de Roemeense Belastingdienst vindt het belastbare feit echter plaats op het moment dat deze diensten worden verricht. C SPRL had dan ook facturen moeten uitreiken uiterlijk op de vijftiende dag van de maand die volgt op die waarin deze diensten zijn verricht. De Roemeense rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de door C SPRL, die diensten verstrekt aan ondernemingen die het voorwerp uitmaken van insolventieprocedures, verrichte diensten doorlopend zijn en binnen de werkingssfeer van art. 64 lid 1 BTW-richtlijn vallen. Deze diensten moeten dan wel aanleiding geven tot opeenvolgende afrekeningen of betalingen. Het is aan de Roemeense rechter om te bepalen of daar sprake van is.

[Bron Uitspraak]

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Rubriek: Omzetbelasting, Europees belastingrecht

Editie: 17 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

226

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen