Het besluit over de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet is gewijzigd. De wijziging betreft de uitbreiding van een aantal bestaande goedkeuringen en de toevoeging van nieuwe goedkeuringen naar aanleiding van verleende goedkeuringen na verzoeken om toepassing van de hardheidsclausule.

Subonderdeel 3.9.3 is nieuw en bevat een goedkeuring voor preferente aandelen, die zijn ontstaan bij geruisloze inbreng van een vennootschap onder firma in een besloten vennootschap. Deze goedkeuring is overgenomen van subonderdeel 5.5.3 van het Verzamelbesluit aanmerkelijk belang van 9 maart 2018, nr. 2018-27139, V-N 2018/22.2.

In onderdeel 3.11 zijn verschillende nieuwe goedkeuringen voor de bezitseis opgenomen, die zien op certificering/decertificering, verlettering en wijzigen van het aantal aandelen in de bezitsperiode. Daarnaast is een goedkeuring opgenomen voor de situatie dat aandelen worden verkregen, die tot een huwelijksgoederengemeenschap behoren.

In onderdelen 6.3 tot en met 6.7 zijn de bestaande goedkeuringen voor het voortzettingsvereiste uitgebreid en zijn nieuwe goedkeuringen toegevoegd.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 juni 2024. Het oorspronkelijke besluit van 17 januari 2013, nr. BLKB2012/1221M, V-N 2013/8.17, is laatstelijk gewijzigd op 16 november 2015, nr. BLKB2015/1346M, V-N 2015/63.16, waarbij een nieuwe berekeningsmethodiek voor de waardering van landbouwondernemingen is geïntroduceerd.

Lees ook het thema De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet.

Wetsartikelen:

Successiewet 1956 35d

Successiewet 1956 35c

Successiewet 1956 35b

[Nieuwsbron]

Rubriek: Schenk- en erfbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 17 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

952

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen