Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft een nieuw besluit gepubliceerd over de renteaftrekbeperking in geval van winstdrainage (art. 10a Wet VPB 1969). Dit besluit vervangt het Besluit van 25 maart 2013, nr. BLKB2013/110M, V-N 2013/19.19, zoals laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 10 februari 2022, nr. 2022-1669, V-N 2022/13.7. Het nieuwe besluit treedt op 15 juni 2024 in werking.

In het onderdeel fraus legis is opgenomen dat aftrek van rentelasten als bedoeld in art. 10a Wet VPB 1969 niet kan worden geweigerd op grond van het leerstuk van fraus legis, als een geslaagd beroep is gedaan op de zogenoemde dubbele zakelijkheidstoets van art. 10a lid 3 onderdeel a Wet VPB 1969 (V-N 2023/12.8 en BNB 2023/61). In voorkomende gevallen kunnen de rentelasten echter niet aftrekbaar zijn op grond van het leerstuk van fraus legis ten aanzien van de Wet VPB 1969 als geheel (V-N 2021/31.9, BNB 2021/137, V-N 2023/42.1.4, V-N 2023/56.1.1).

In het besluit zijn veel voorbeelden opgenomen, onder andere over situaties waarin een verband bestaat tussen de schuld en de rechtshandeling en over de dubbele zakelijkheidstoets. Ook is een nieuwe goedkeuring gegeven bij verkoop van een belang in een verbonden lichaam waarbij geen sprake meer is van grondslaguitholling. Ten slotte is een nieuw onderdeel opgenomen over de samenwerkende groep.

Lees ook het thema De 10a-renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting.

Wetsartikelen:

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 10a

[Nieuwsbron]

Rubriek: Vennootschapsbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 17 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

1105

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen