Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Polen niet in strijd met het EU-recht handelt door aan A geen accijnsvrijstelling te verlenen voor de aankoop van elektriciteit omdat A voor die elektriciteit een accijnsvrijstelling geniet die uitsluitend geldt voor elektriciteit die wordt gebruikt in elektrolytische processen.

Het Poolse A S.A. geniet een vrijstelling van accijns op de elektriciteit die zij in het kader van haar activiteiten gebruikt voor elektrolyse. Volgens A moet zij echter worden aangemerkt als een energie-intensief bedrijf en moet zij dan ook belastingvrijstelling krijgen voor de rest van de in dat kader door haar gebruikte energie. Volgens de Poolse rechter is het niet mogelijk om gelijktijdig gebruik te maken van twee vrijstellingen. Verder staat één van de vrijstellingen alleen maar open voor energie-intensieve bedrijven voor zover zij niet de vrijstelling genieten voor elektriciteit die wordt gebruikt in elektrolytische processen. De hoogste Poolse rechter stelt vervolgens prejudiciële vragen in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Polen niet in strijd met het EU-recht handelt door aan A geen accijnsvrijstelling te verlenen voor de aankoop van elektriciteit omdat A voor die elektriciteit een accijnsvrijstelling geniet die uitsluitend geldt voor elektriciteit die wordt gebruikt in elektrolytische processen.

[Bron Uitspraak]

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Rubriek: Europees belastingrecht, Accijns en verbruiksbelastingen

Editie: 17 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

71

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen