A-G Ettema is van mening dat de mogelijkheid om voor de koerslijst EurotaxGlass’s de bijstellingen marktsituatie en dealersituatie toe te passen blijft bestaan, mits de aangifte is gedaan vóór 4 oktober 2021 en de koerslijstmethode is toegepast.

Vof X doet BPM-aangifte voor een Nissan Qashqai. Ondanks dat de auto volgens haar veel schade heeft, is de auto aangekocht voor € 10.261. Volgens de inspecteur heeft de auto geen schade. De auto is namelijk door Domeinen herbeoordeeld. In geschil is de naheffing van € 2201. Rechtbank Den Haag verlaagt de aanslag tot € 3023. In hoger beroep is niet in geschil dat de rechtbank de aanslag had moeten verlagen tot € 1923. Volgens Hof Den Haag is het zonder concrete onderbouwing niet mogelijk om de correctiefactoren ‘marktsituatie handelaar’ en ‘marktsituatie’ op de koerslijst van EurotaxGlass’s toe te passen. Vof X stelt in cassatie dat de aangifte is gedaan vóór 4 oktober 2021, zijnde de datum waarop de aanbieder van de koerslijst EurotaxGlass’s een disclaimer heeft opgenomen, waaruit volgt dat niet langer de mogelijkheid bestaat om in alle gevallen de ‘bijstelling marktsituatie’ en ‘bijstelling dealersituatie’ toe te passen (zie HR 15 november 2019, 18/00246, V-N 2019/57.15).

Advocaat-Generaal Ettema is van mening dat de mogelijkheid om de bijstellingen toe te passen blijft bestaan, mits de aangifte is gedaan vóór 4 oktober 2021 en de koerslijst is toegepast. De onderhavige aangifte is gedaan op 2 juli 2018. Het maakt ook niet uit of de koerslijst reeds bij de aangifte is toegepast of dat hierop pas in bezwaar of (hoger) beroep en beroep is gedaan, als de handelsinkoopwaarde maar volgens deze koerslijst is bepaald. Volgens de A-G heeft het hof ten onrechte van vof X verlangd dat zij de bijstellingen aannemelijk maakt. De conclusie strekt tot gegrondverklaring van haar beroep in cassatie.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:75

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Instantie: Hoge Raad (Parket)

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 13 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

131

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen