De wrakingskamer van Hof Amsterdam staat het verzoek van de inspecteur tot beperkte kennisname van de melding toe. De delen van de melding waar X kennis van mag nemen, neemt het hof op in zijn uitspraak.

X exploiteert een avondwinkel annex cafetaria. Naar aanleiding van een melding van een derde start de inspecteur een boekenonderzoek en legt hij IB-(navorderings)aanslagen op aan X. In geschil is of de inspecteur de winst uit onderneming tot de juiste bedragen heeft gecorrigeerd. Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de door de inspecteur opgelegde (navorderings)aanslagen correct zijn. Bij het opleggen van de aanslagen heeft de inspecteur zich namelijk gebaseerd op verklaringen van X en de gegevens uit het boekenonderzoek. X gaat in hoger beroep. De inspecteur verzoekt daarop tot beperkte kennisneming van de melding.

De wrakingskamer van Hof Amsterdam staat het verzoek van de inspecteur tot beperkte kennisname van de melding toe. De delen van de melding waar X kennis van mag nemen, neemt het hof op in zijn uitspraak. De wrakingskamer geeft daarbij de kamer die de hoofdzaak behandelt nog de opdracht om te onderzoeken of X akkoord gaat met kennisname door die kamer van het volledige niet-geherformuleerde stuk.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:29

Wet inkomstenbelasting 2001 3.25

Instantie: Hof Amsterdam

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Inkomstenbelasting

Editie: 13 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

250

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen