Hof Den Haag oordeelt dat het feit dat X staat ingeschreven bij de KvK en OB-aangiften indient geen aanleiding vormt voor de inspecteur om nader onderzoek te doen. De inspecteur beschikt dan ook over een nieuw feit.

Naar aanleiding van een boekenonderzoek bij ondernemer X legt de inspecteur IB-navorderingsaanslagen 2015 – 2018 aan hem op. X is het daar niet mee eens en stelt dat de inspecteur niet over een nieuw feit beschikt. Voor de jaren 2015 en 2016 stelt X dat de inspecteur wist dat hij staat ingeschreven in het handelsregister van de KVK, en dus op de hoogte was van de inkomsten uit de onderneming. Voor de jaren 2017 en 2018 stelt X dat de primitieve IB-aanslagen voor die jaren zijn vastgesteld tijdens het lopende boekenonderzoek en dat ten tijde van het vaststellen van de primitieve aanslagen de controleambtenaar op de hoogte was van alle van belang zijnde gegevens.

Hof Den Haag oordeelt dat het feit dat X staat ingeschreven bij de KvK en OB-aangiften indient geen aanleiding vormt voor de inspecteur om nader onderzoek te doen. Het IB-dossier van X bevat verder ook geen aanwijzingen die de inspecteur redelijkerwijs aanleiding geven voor een nader onderzoek buiten dat dossier. De inspecteur beschikt dan ook over een nieuw feit. Daarbij is van belang dat X gedurende de jaren 2007 - 2012 in Italië woonde en voor de jaren 2012 en 2013 ook geen IB-aangiften heeft ingediend. Pas ten tijde van de start van het boekenonderzoek in 2020 constateert de inspecteur, gezien de jaarstukken, dat ten onrechte geen IB-aangifte is gedaan en geen aanslagen zijn opgelegd. Voor de jaren 2017 en 2018 beschikt de inspecteur weliswaar niet over een nieuw feit, maar is sprake van een kenbare fout. De te weinig geheven belasting in 2017 en 2018 bedraagt ten minste 30% van de ingevolge de belastingwet verschuldigde belasting. Het hof vernietigt de boetes, omdat geen sprake is van grove schuld van X.

Lees ook het thema Navordering.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 16

Instantie: Hof Den Haag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 13 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

317

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen