Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt via een tussenuitspraak dat de inspecteur terecht weigert om diverse interne stukken van de Belastingdienst te overleggen. Nu vaststaat dat de inspecteur alle gedingstukken heeft overgelegd, gaat de geheimhoudingskamer zich buigen over het beroep van de inspecteur op geheimhouding.

X bv neemt deel in een scheepvaart-cv en aan haar is een aantal (navorderings)aanslagen VPB opgelegd. In de bezwaarfase spant zij vergeefs een kort geding aan (zie V-N 2019/22.23.8). Volgens Rechtbank Noord-Nederland heeft de inspecteur met betrekking tot een derdenonderzoek de stukken niet tijdig overgelegd, zodat er voor 2013 geen nieuw feit is. De overige aanslagen zijn wel terecht. De inspecteur stelt met succes dat bij een rulingverzoek verkeerde informatie is verstrekt en dat één dochter-bv nimmer tot de fiscale eenheid van X bv had mogen behoren. X bv gaat in hoger beroep. De inspecteur doet met betrekking tot negen ordners een beroep op geheimhouding. De geheimhoudingskamer geeft de inspecteur de opdracht om de inhoud van alle ordners nog eens zorgvuldig na te lopen. De hoofdkamer moet bovendien eerst vaststellen of de inspecteur wel heeft voldaan aan zijn verplichting om alle op de zaak betrekking hebbende stukken te overleggen.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt via een tussenuitspraak dat de inspecteur terecht weigert om interne stukken van de Belastingdienst te overleggen ter zake van de rulingaanvraag, de beschikking fiscale eenheid, de opgelegde aanslagen, het derdenonderzoek en de rulingverzoeken van andere belastingplichtigen. Dit heeft ook te gelden voor de stukken van ongepubliceerd beleid over de willekeurige afschrijving van zeeschepen, omdat die afschrijving hier niet ter discussie staat. De geheimhoudingskamer kan zich nu gaan buigen over het beroep op geheimhouding.

Lees ook het thema Op de zaak betrekking hebbende stukken.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 16

Algemene wet bestuursrecht 8:32a

Algemene wet bestuursrecht 8:29

Algemene wet bestuursrecht 8:42

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 13 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

451

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen