De eigen bijdrage voor de kinderopvang die ouders de afgelopen maanden hebben doorbetaald wordt in juni of uiterlijk juli 2020 gecompenseerd. Dat schrijven de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën – Toeslagen en Douane aan de Tweede Kamer.

De Belastingdienst verrekent de eigen bijdrage met de reeds ontvangen kinderopvangtoeslag over deze periode en geeft de hoogte van de vergoeding en de betaalgegevens door aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB keert het bedrag rechtstreeks uit aan de ouders en stuurt hen een begeleidende brief met een berekening van de vergoeding. Het gaat om ongeveer 570.000 huishoudens.

Voor de berekening van de vergoeding is gekozen voor de peildatum 6 april 2020. Ouders krijgen de vergoeding op basis van de informatie over het aantal kinderen, het aantal opvanguren en het verzamelinkomen, die op dat moment bekend is bij de Belastingdienst. Als er na 6 april wijzigingen zijn geweest in deze gegevens kan de vergoeding afwijken. Bij grote verschillen is er de mogelijkheid om een herziening aan te vragen of van de bezwaar- en beroepsprocedure gebruik te maken.

De overheid vergoedt het deel van de eigen bijdrage kinderopvang tot de wettelijk vastgelegde maximum uurprijs. Kinderopvangorganisaties die een hogere uurprijs vragen dan de maximum uurprijs dienen dit gedeelte zelf aan de ouders te vergoeden.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

Regelgevende instantie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Editie: 22 april

1

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen