Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat de heer X in 1998 nog steeds in Nederland woont. Zo heeft hij de Nederlandse nationaliteit en beschikt hij hier nog steeds over woonruimte.

De heer X houdt zich – via een gelieerde bv - bezig met het opkopen van toekomstige oogsten van Nederlandse tuinders, het oogsten daarvan met behulp van Poolse arbeiders en het verkopen op een veiling in Nederland. X woont officieel in Polen. In geschil is zijn IB-aanslag over 1998. Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de inspecteur onbehoorlijk gehandeld door de aanslag naar Polen te sturen en de gemachtigde van X daar niet van op de hoogte te stellen. De termijnoverschrijding is daarom verschoonbaar en het bezwaar van X is ontvankelijk. Aangezien door de bv grote contante opnamen (F 2.654.104/€ 1.204.379) van een KB lux rekening zijn gedaan, is hiervan terecht F 424.565 (€ 192.659) als winstuitdeling bij X belast. X gaat in hoger beroep.

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat X in 1998 nog steeds in Nederland woont. Zo heeft hij de Nederlandse nationaliteit en beschikt hij hier nog steeds over woonruimte. Zijn gebruikelijk loon is dus ook hier belast. X maakt niet aannemelijk dat de contante opnamen waren bestemd om contante loonbetalingen te doen. De stukken die X hiertoe al bewijs heeft overgelegd, zijn namelijk te fragmentarisch en zien ook op andere jaren. Het hoger beroep van X is ook voor het overige ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 4

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Editie: 22 april

12

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen