Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat de inspecteur navraag over de postbezorging in Polen had moeten doen en de IB-aanslag alsnog ter kennis van de heer X had moeten brengen.

De heer X houdt zich – via een gelieerde bv - bezig met het opkopen van toekomstige oogsten van Nederlandse tuinders, het oogsten daarvan met behulp van Poolse arbeiders en het verkopen op een veiling in Nederland. X woont officieel in Polen en tekent ruimschoots na de bezwaartermijn bezwaar aan tegen zijn IB-aanslag over 1997. Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant is het bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard. X stelt in hoger beroep dat de aangetekend verzonden aanslag retour is gestuurd naar de inspecteur, zodat die wist dat de aanslag X niet had bereikt.

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur navraag over de postbezorging in Polen had moeten doen en de aanslag alsnog ter kennis van X had moeten brengen (vgl. HR 20 mei 2005, 40.507, V-N 2005/27.6). Het overschrijden van de bezwaartermijn is dus verschoonbaar. De aanslag is tijdig opgelegd, omdat het niet bekend worden van de aanslag niet is te wijten aan een verkeerd adres of een andere fout van de inspecteur. X woont in 1997 nog steeds in Nederland. Zo heeft hij de Nederlandse nationaliteit en beschikt hij hier nog steeds over woonruimte. Zijn gebruikelijk loon is dus ook hier belast. Hoewel door de bv grote contante opnamen van een KB lux rekening zijn gedaan, heeft de inspecteur ten onrechte F 500.000 (€ 226.890) als winstuitdeling bij X belast. In goede justitie wordt dit verlaagd tot F 100.000 (€ 45.378), omdat X aannemelijk maakt dat het grootste deel was bestemd om contante loonbetalingen te doen. Vanwege de forse overschrijding van de redelijke termijn krijgt X ook een immateriële schadevergoeding van € 10.000. Het beroep van X is gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 6

Wet op de loonbelasting 1964 12a

Algemene wet inzake rijksbelastingen 4

Algemene wet bestuursrecht 6:11

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Editie: 22 april

1

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen