Hof Amsterdam gaat voorbij aan de talloze tijdschriftartikelen die X in hoger beroep heeft ingebracht en sluit zich aan bij het oordeel van de rechtbank dat de WOZ-waarde niet te hoog is vastgesteld.

X is het niet eens met de WOZ-waarde van zijn woning.

Hof Amsterdam gaat voorbij aan de talloze tijdschriftartikelen die X in hoger beroep heeft ingebracht en sluit zich aan bij het oordeel van de rechtbank dat de WOZ-waarde niet te hoog is vastgesteld. Tot de tijdschriftartikelen behoren een ‘paper’ van G.A. Akerlof met als titel ‘The market for “lemons”: quality uncertainty and the market mechanism’, een afbeelding van het ‘Institute of superforecasters’ met de vraag ‘wat is jouw sterrenbeeld’ en twee bijdragen uit de Economist getiteld ‘No place like home’ en ‘The horrible housing blunder’. Deze tijdschriftartikelen werpen geen nieuw licht op de zaak. Dit omdat een (juridisch) relevante gelijkenis tussen de situaties waarop de tijdschriftartikelen betrekking hebben en de onderhavige zaak ontbreekt, en omdat zich in het onderhavige geval geen schending van de door X genoemde bepalingen van het EVRM voordoet. Het hoger beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet waardering onroerende zaken 17

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Waardering onroerende zaken

Instantie: Hof Amsterdam

Editie: 22 april

10

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen