Voor het kalenderjaar 2023 bedraagt het forfaitaire rendementspercentage voor banktegoeden 0,92%. Dat heeft de Staatssecretaris van Financiën bekendgemaakt.

Het thans nog in de wet opgenomen percentage van 0,01% wordt daarom met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2023 vervangen door 0,92%.

Het forfaitaire rendementspercentage voor schulden bedraagt voor het kalenderjaar 2023 2,46%. Aangezien het forfaitaire rendementspercentage voor schulden reeds 2,46% bedraagt, is een vervanging van dit percentage nu niet aan de orde.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 10.6

Wet inkomstenbelasting 2001 5.2

[Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 30 april

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Box 3

1068

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen