De Staatssecretaris van Financiën heeft de vijfde nota van wijziging bij het Belastingplan 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Hiermee wordt een omissie hersteld. Het te vervangen tarief energiebelasting van art. 59 lid 1 onderdeel c, eerste aandachtsstreepje, Wet belastingen op milieugrondslag bedraagt € 0,03329 en niet € 0,033329.

Wetsartikelen:

Wet belastingen op milieugrondslag 63

Wet belastingen op milieugrondslag 59

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen, Milieuheffingen

Dossiers: Prinsjesdag 2021

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 10 november

4

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen