Het is toegestaan om een RVU-uitkering met behoud van de RVU-drempelvrijstelling te combineren met een (tijdelijk verhoogde) pensioenuitkering. De RVU-drempelvrijstelling van art. 32ba lid 7 Wet LB 1964 is namelijk alleen van toepassing op uitkeringen of verstrekkingen in de zin van art. 32ba lid 6 Wet LB 1964. Dat staat in V&A 21-007 dat door de Belastingdienst/Centraal Aanspreekpunt Pensioenen is gepubliceerd.

Staat vast dat er sprake is van een RVU-uitkering dan is de volgende stap of, en zo ja, in hoeverre, de RVU-drempelvrijstelling van toepassing is. In art. 32ba lid 6 Wet LB 1964 is bepaald dat een regeling niet als een RVU wordt aangemerkt voor zover die regeling inhoudt een pensioenregeling als bedoeld in de Pensioenwet of als bedoeld in de Wet LB 1964. Uitkeringen uit dergelijke pensioenregelingen kunnen dus geen onderdeel zijn van een RVU. Hieruit volgt ook dat pensioenuitkeringen, die over eenzelfde periode worden ontvangen als een RVU-uitkering, geen invloed hebben op de toepassing van de RVU-drempelvrijstelling. Het is, zonder dat de RVU-drempelvrijstelling wordt aangetast, dus mogelijk om naast de RVU-uitkering in dezelfde periode een pensioenuitkering te ontvangen. Daarbij is het niet relevant of voor de pensioenuitkeringen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van bijvoorbeeld een AOW-compensatie en/of een hoog-laag pensioen.

Wetsartikelen:

Wet op de loonbelasting 1964 32ba

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Loonbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 10 november

16

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen