Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de heffingsambtenaar met foto’s en informatie van social media aannemelijk maakt dat X gebruiker was van de winkel.

X is gebruiker van een winkel. Aan hem worden diverse aanslagen gemeentelijke en waterschapsheffingen opgelegd voor de belastingjaren 2019 tot en met 2021. De heffingsambtenaar verklaart het bezwaar tegen de aanslag zuiveringsheffing bedrijfsruimte voor het jaar 2021 ongegrond en de bezwaren tegen de overige aanslagen niet-ontvankelijk.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de bezwaren van X tegen de aanslagen zuiveringsheffing 2020, OZB en rioolheffing 2020 en reclamebelasting 2019, 2020 en 2021 terecht niet-ontvankelijk zijn verklaard. De bezwaren van X zijn niet tijdig ingediend. Dat hij pas later kennis heeft genomen van de aanslagen, maakt niet dat de termijnoverschrijding verschoonbaar is, nu hij op de hoogte was van de in- en overschrijvingen in de BRP op andere adressen dan zijn feitelijke woonadres en niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij het toen niet eens was met deze registraties in de BRP. De heffingsambtenaar maakt met foto’s van de winkel en social media accounts van de winkel aannemelijk dat X de gebruiker was van de winkel. De aanslag zuiveringsheffing bedrijven 2021 is terecht opgelegd.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Waterschapswet 122d

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Editie: 30 januari

Informatiesoort: VN Vandaag

390

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen