Rechtbank Den Haag beslist dat de eenmanszaak van taxateur X geen bron van inkomen vormt. Een objectieve voordeelsverwachting ontbreekt. Het geclaimde verlies uit onderneming is terecht gecorrigeerd.

X heeft een eenmanszaak waarvan de bedrijfsactiviteiten bestaan uit het bemiddelen bij aan- en verkopen van onroerende zaken en het taxeren daarvan. In zijn aangifte IB/PVV 2017 geeft X verlies uit onderneming aan. Bij het opleggen van de aanslag IB/PVV 2017 wordt dit verlies gecorrigeerd. Uit een boekenonderzoek blijkt dat met de bedrijfsactiviteiten sinds het jaar 2010 alleen maar negatieve resultaten zijn behaald. Volgens de inspecteur is er vanaf 1 januari 2017 geen sprake meer van een bron van inkomen, omdat een objectieve voordeelsverwachting ontbreekt. X komt in beroep.

Rechtbank Den Haag beslist dat de eenmanszaak van X in het jaar 2017 geen bron van inkomen vormt. X slaagt er niet in aannemelijk te maken dat er in 2017 een objectieve voordeelsverwachting bestaat. De door X gestelde relatieopbouw met vermogende Aziaten die willen investeren in Nederlands vastgoed is niet onderbouwd. Ook heeft X geen onderbouwing gegeven over de samenwerking die hij is aangegaan met een bevriende hypotheekadviseur en een bedrijf waaruit opdrachten zouden kunnen voortvloeien. De inspecteur heeft het aangegeven verlies uit onderneming terecht buiten aanmerking gelaten. Het beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.2

Instantie: Rechtbank Den Haag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 21 september

Informatiesoort: VN Vandaag

  399
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen