Het Hof Den Haag oordeelt dat de inspecteur ten onrechte rekening houdt met een BTW-correctie voor privégebruik van een marge-auto, omdat belanghebbende geen BTW in aftrek brengt voor het gebruik en onderhoud van die auto.

De BTW-aangiften van belanghebbende sluiten niet aan met de op aangifte voldane BTW, een aantal verkopen zijn niet aangegeven en belanghebbende heeft geen rekening gehouden met de BTW-correctie voor het privégebruik van de auto. Voor een marge-auto brengt belanghebbende uitsluitend BTW in aftrek voor het aanbrengen en de belettering op die auto. De inspecteur legt over de jaren 2012 tot en met 2015 een naheffingsaanslag op, verhoogd met een verzuimboete en belastingrente.

Hof Den Haag oordeelt dat de kosten voor het aanbrengen en de belettering van de auto geen kosten zijn voor het gebruik of onderhoud van die auto. Voor deze auto is dus geen BTW in aftrek gebracht voor het gebruik en onderhoud van die auto. Daarom is in de naheffingsaanslag ten onrechte een BTW-correctie voor privégebruik van die auto opgenomen. De naheffingsaanslag is terecht voor zover die ziet op de aansluitingsverschillen. Belanghebbende maakt niet aannemelijk dat de geconstateerde aansluitingsverschillen buiten de BTW-heffing moeten blijven. Voor een aantal bankontvangsten maakt belanghebbende aannemelijk dat deze ontvangsten niet tot de omzet behoren.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 20

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67c

Wet op de omzetbelasting 1968 4

Instantie: Hof Den Haag

Rubriek: Omzetbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 11 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

  462
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen