Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de inspecteur niet aannemelijk maakt dat tussen X bv en de heer A een privaatrechtelijke dienstbetrekking bestaat. Zo hebben partijen uitdrukkelijk niet een arbeidsovereenkomst willen sluiten en geeft A actief invulling aan de inhoud van de programma’s.

X bv produceert TV-programma’s en maakt daartoe gebruik van de heer A als chef-kok en culinair- en horeca-deskundige. De werkzaamheden vinden plaats via een bv van A, waarvoor steeds een verklaring arbeidsrelatie (VAR-dga) is afgegeven. In geschil is of A verplicht is verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Volgens Rechtbank Gelderland is geen sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking. A kan de werkzaamheden – behoudens de organisatorische zaken – zelfstandig en naar eigen professioneel inzicht uitoefenen. De inspecteur gaat in hoger beroep.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur niet aannemelijk maakt dat tussen X bv en A een privaatrechtelijke dienstbetrekking bestaat. Zo hebben partijen uitdrukkelijk niet een arbeidsovereenkomst willen sluiten en geeft A actief invulling aan de inhoud van de programma’s. Weliswaar is er altijd een script, maar dat is een ‘levend document’. Indien nodig wordt een programma - bijvoorbeeld op advies van A - omgegooid en bij reality-TV staat nooit iets volledig van te voren vast. Verder is van belang dat A nog andere werkzaamheden verricht waarmee hij, althans zijn bv, aanzienlijke bedragen verdient. Het beroep van de inspecteur is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet financiering sociale verzekeringen 59

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Loonbelasting, Sociale zekerheid algemeen

Editie: 7 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

  354
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen