Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat X door de extra leeftijdskorting in beginsel € 250 minder BPM is verschuldigd, maar de inspecteur zich terecht beroept op interne compensatie. X krijgt wel een immateriëleschade- en proceskostenvergoeding. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk.

X doet BPM-aangifte voor een Mercedes-Benz C-klasse 63 AMG met schade en voldoet € 9123. Na bezwaar is een aftrek verleend van 5%, omdat het een marge-auto is. Rechtbank Gelderland kent alsnog een bezwaarkostenvergoeding van € 498 toe. X gaat in hoger beroep.

Hof Arnhem-Leeuwarden (V-N 2023/6.1.4) oordeelt dat X door de extra leeftijdskorting in beginsel € 250 minder BPM is verschuldigd, maar de inspecteur zich terecht beroept op interne compensatie. De schade is door X namelijk voor 100% als waardevermindering in aanmerking genomen. Het teveel afgetrokken van € 828 is ruimschoots meer dan € 250. X' beroep is ook voor het overige ongegrond. Wegens het overschrijden van de redelijke termijn in hoger beroep krijgt X wel een immateriëleschadevergoeding van € 2000 en een proceskostenvergoeding van € 2277. X gaat in cassatie, maar overlegt geen toereikende volmacht. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:75

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 6

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hoge Raad

Editie: 21 februari

2

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen