De Tweede Kamerleden Maatoug (GL) en Nijboer (PvdA) hebben een nota van wijziging ingediend op hun initiatiefwetsvoorstel wijziging van de Wet IB 2001 en enige andere wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen.

Het vervallen van de doelmatigheidsmarge in de gebruikelijkloonregeling is ook opgenomen in het reeds aangenomen Belastingplan 2023 (V-N 2023/5.3.1). Daarom wordt deze uit het wetsvoorstel geschrapt. Ook worden de data van inwerkingtreding een jaar naar de toekomst geschoven. De wet moet in werking treden per 1 januari 2024 en de wijzigingen van de Successiewet per 1 januari 2025.

Wetsartikelen:

Successiewet 1956 35b

Successiewet 1956 35c

Wet op de loonbelasting 1964 12a

Wet inkomstenbelasting 2001 2.8

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting, Schenk- en erfbelasting

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 21 februari

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

56

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen