De Hoge Raad oordeelt dat er een rechtsgrond bestond voor de vrouw om het geld uit de erfenis voor de voldoening van gemeenschapsschulden van de huishouding aan te wenden. Voor de ontbonden maatschap is finale kwijting afgesproken, zodat de vrouw in zoverre ook geen recht op een vergoeding heeft.

Man en vrouw trouwen in 1994 in algehele gemeenschap van goederen. Tijdens het huwelijk ontvangt de vrouw een erfenis met uitsluitingsclausule. De erfenis is gestort op een privérekening van haar. Vanaf 1 januari 2003 wordt samen in maatschapverband een pluimveebedrijf geëxploiteerd. Van de erfenis is door de vrouw € 40.000 geïnvesteerd in een werktuigloods van de maatschap. Voor het overige is de erfenis besteed aan kosten van de huishouding toen de inkomsten uit het bedrijf tegenvielen. In een vaststellingsovereenkomst staat dat de maatschap per 1 januari 2018 wordt beëindigd. In ruil voor het verkrijgen van de activa neemt de man tegen finale kwijting de meeste schulden van de maatschap over. Het huwelijk wordt in 2019 door echtscheiding ontbonden. In het kader daarvan is in geschil of aan de vrouw een vergoedingsrecht toekomt jegens de gemeenschap of haar man. Volgens Hof 's-Hertogenbosch heeft de vrouw conform haar wettelijke draagplicht (art. 1:84 lid 1 BW) met haar privévermogen naar evenredigheid bijgedragen aan de kosten van de huishouding. Vanwege die op haar rustende verbintenis, is er geen plaats voor een vergoedingsrecht. Niet jegens de gemeenschap en ook niet jegens de man. De vrouw gaat in cassatie.

De Hoge Raad oordeelt dat er een rechtsgrond bestond voor de vrouw om het geld uit de erfenis voor de voldoening van gemeenschapsschulden aan te wenden. De vrouw heeft dus geen recht op een vergoeding. Voor wat betreft de maatschap beroept de man zich terecht op de vaststellingsovereenkomst. Partijen wilden in het zicht van de echtscheiding de maatschap volledig afwikkelen en daarmee zijn ook eventuele aanspraken uit hoofde van de investeringen uitgesloten. Het beroep van de vrouw is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Burgerlijk Wetboek Boek 1 84

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Huwelijksvermogensrecht, Erfrecht

Instantie: Hoge Raad (Civiele kamer)

Editie: 21 februari

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

154

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen