Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat het heffingsrecht op grond van het Belastingverdrag met België aan België is toegewezen. Nu X de pensioenpremies niet in aftrek heeft gebracht op zijn Nederlandse inkomen, kan Nederland geen belasting over het pensioen heffen.

X woont sinds 1965 in België. Vanaf 1988 geniet hij inkomsten uit Nederland. In 2001 gaat X met vroegpensioen. Tot 2018 wordt geen loonheffing ingehouden op het pensioen dat X ontvangt. Omdat het pensioen van X meer dan € 25.000 bedraagt, houdt het pensioenfonds vanaf januari 2018 loonheffing in op het pensioen. X is het hier niet mee eens. Hij stelt dat hij de pensioenpremies die hij heeft betaald aan het pensioenfonds in het verleden nimmer op zijn in Nederland belastbare inkomen in aftrek heeft gebracht.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat het heffingsrecht op grond van het Belastingverdrag met België aan België is toegewezen. Alleen als aan een aantal voorwaarden is voldaan mag Nederland over het pensioen heffen. Een van deze voorwaarden is dat X de pensioenpremies op zijn Nederlandse inkomen in aftrek gebracht. Nu de inspecteur niet aannemelijk maakt dat X de pensioenpremies in aftrek heeft gebracht, kan Nederland het pensioen niet in de belastingheffing betrekken. De rechtbank acht daarbij de geloofwaardige verklaring van X van belang. Verder merkt de rechtbank op dat de omstandigheid dat X Nederlands loon uit dienstbetrekking heeft genoten niet zonder meer de conclusie kan rechtvaardigen dat in de loonsfeer fiscale faciliëring van de pensioenpremies moet hebben plaatsgevonden. Het gelijk is aan X.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen 18

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Internationaal belastingrecht, Loonbelasting

Editie: 29 april

Informatiesoort: VN Vandaag

  614
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen