De Hoge Raad oordeelt dat de opgave van Autotelex Pro voor de BPM-heffing niet kan worden gevolgd. Autotelex Pro heeft deze namelijk niet afgeleid en ook niet kunnen afleiden van een of meer door wederverkopers in Nederland werkelijk betaalde inkoopprijzen.

X bv doet BPM-aangifte voor een - bijna nieuwe - uit Duitsland afkomstige Jaguar F-type cabrio. De nieuwprijs was € 152.509 en X bv heeft er zelf € 83.000 voor betaald. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is het een gebruikte auto, vanwege de 712 km's, die in Duitsland als demonstratie-auto op een circuit heeft gereden. De door X bv gehanteerde “handelswaarde koerslijst” van Autotelex Pro van € 103.118 is niet te laag, ondanks dat de auto later voor € 127.500 is doorverkocht. Omdat het een marge-auto is, wordt de handelsinkoopwaarde nog eens met 5% verlaagd tot € 97.962. Voor de auto is dus € 6106 teveel aan BPM betaald. De Staatssecretaris van Financiën stelt in cassatie dat de eigen schatting van Autotelex Pro geen koerslijst in de wettelijke zin is.

De Hoge Raad oordeelt dat de opgave van Autotelex Pro niet kan worden gevolgd. Autotelex Pro heeft deze namelijk niet afgeleid en ook niet heeft kunnen afleiden van een of meer door wederverkopers in Nederland werkelijk betaalde inkoopprijzen. Het staat vast dat in casu geen taxatierapport is opgesteld, zodat de afschrijving forfaitair wordt bepaald op 8% (art. 8 lid 5 Uitvoeringsregeling BPM). Het voor de auto op aangifte voldane bedrag (€ 17.069) wordt aldus verminderd met € 1365. Het beroep van de Staatssecretaris is gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Uitvoeringsregeling belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 8

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 6

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Editie: 26 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

  1274
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen