Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de CO2-uitstoot door het verbranden van bio-ethanol onderdeel mag zijn van de grondslag voor de BPM-heffing. Het maakt niet uit dat de wetgever in andere wetgeving wel rekening houdt met het gebruik van bio-ethanol.

X doet BPM-aangifte voor een nieuwe Jaguar F-Pace. Volgens het kentekenregister is de CO2-uitstoot 179 gram per km. In geschil is of X terecht € 21.228 aan BPM heeft voldaan. X stelt dat slechts 90% van de volledige CO2-uitstoot bepalend is, zodat € 7722 te veel is voldaan. Rechtbank Gelderland stelt X in het ongelijk. X stelt in hoger beroep dat de verplichte toevoeging van bio-ethanol aan benzine tot gevolg heeft dat niet de gehele CO2-uitstoot vervuilend is.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de CO2-uitstoot door het verbranden van bio-ethanol onderdeel mag zijn van de grondslag voor de BPM-heffing. De wettekst is helder en laat geen ruimte om af te wijken van de geregistreerde CO2-uitstoot. Het maakt niet uit dat de wetgever in andere wetgeving wel rekening houdt met het gebruik van bio-ethanol. Het EU-recht verplicht evenmin tot vermindering van de geregistreerde CO2-uitstoot en daarmee de verschuldigde BPM. Ook voor het overige is het beroep van X ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 9

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 8 mei

3

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen