Rechtbank Den Haag oordeelt dat X kennelijk niet op de hoorzitting is verschenen omdat de inspecteur vooraf niet heeft bevestigd dat de kentekengegevens van de auto’s in de dossiers zouden zitten. Het niet doorgaan is daarom voor rekening en risico van X.

X doet BPM-aangifte voor diverse gebruikte personenauto's. In de bezwaarfase is volgens X de hoorplicht geschonden en voor het bepalen van de waardeverminderingen had uitgegaan moeten worden van ex-rentals.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat X kennelijk niet op de hoorzitting is verschenen omdat de inspecteur vooraf niet heeft bevestigd dat de kentekengegevens van de auto’s in de dossiers zouden zitten. Of de kentekengegevens - zoals de data van registratie - van belang zijn voor de beoordeling of teveel BPM is voldaan en welke partij deze gegevens moet verstrekken, is onderdeel van dit geschil. Bij het hoorgesprek had X dit aan de orde kunnen stellen. Het niet doorgaan is daarom voor rekening en risico van X. Een niet ex-rental bevindt zich niet in een concurrentieverhouding tot ex-rentals (zie HvJ EU 19 december 2013, C-437/12, ,V-N 2014/2.18). Gesteld noch gebleken is dat de onderhavige auto’s ex-rentals zijn. Het beroep van X is ook voor het overige ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 110

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Algemene wet bestuursrecht 7:16

Instantie: Rechtbank Den Haag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Belastingheffing van motorrijtuigen

Editie: 27 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

  217
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen