Rechtbank Gelderland oordeelt dat de inspecteur kan navorderen ondanks dat de definitieve aanslag per abuis tijdens het boekenonderzoek is opgelegd. Het niet-blokkeren van de geautomatiseerde afdoening van de aangifte kwalificeert namelijk als een fout conform art. 16 lid 2-c AWR.

De heer X is als IB-ondernemer actief bij de verkoop van software voor mobiele betaalmethoden. Daarnaast houdt hij zich bezig met jachtactiviteiten. Na een boekenonderzoek concludeert de inspecteur dat de jachtactiviteiten geen bron van inkomen zijn. In geschil is de IB-navorderingsaanslag over 2012.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de inspecteur kan navorderen ondanks dat de definitieve aanslag over 2012 per abuis tijdens het boekenonderzoek is opgelegd. Het niet-blokkeren van de geautomatiseerde afdoening van de aangifte kwalificeert namelijk als een fout conform art. 16 lid 2-c AWR. Bovendien is tijdig naar X gecommuniceerd dat de aanslag niet juist was en dat er een navordering zou volgen. In de uitspraak op bezwaar is door de inspecteur wel een rekenfout gemaakt en naderhand zijn twee andere aftrekposten alsnog geaccepteerd, zodat de winst € 3353 lager wordt. Het beroep van X is in zoverre gegrond. Wegens het overschrijden van de redelijke termijn krijgt X ook een immateriële schadevergoeding van € 2000. De proceskostenvergoeding van € 174 bestaat uit verletkosten voor het bijwonen van de zittingen en reiskosten.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 16

Instantie: Rechtbank Gelderland

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 27 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

  369
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen