Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat het systeem voor slim incontinentiematerieel afzonderlijke prestaties betreft namelijk: i) de levering van incontinentieverband en ii) de slimme functie. De slimme functie is volgens de rechtbank een dienst, waarvoor het verlaagde BTW-tarief niet geldt. Het verlaagde BTW-tarief is daarom uitsluitend van toepassing op de levering van het incontinentiemateriaal.

X bv levert een systeem voor slim incontinentiemateriaal dat meet of verschoning nodig is door middel van op het incontinentiemateriaal geprinte sensoren en een systeem van clips, relays en smartphones om de data door te sturen naar de cloud. X hanteert voor het gehele systeem in het tweede tot en met het vierde kwartaal van 2019 het verlaagde BTW-tarief voor levering van incontinentiemateriaal. In geschil is of voor het (gehele) systeem voor slim incontinentiematerieel het verlaagde omzetbelastingtarief kan worden toegepast, omdat sprake is van de levering van incontinentiemateriaal als bedoeld in post a.8, Tabel I behorende bij de Wet OB.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat het systeem voor slim incontinentiematerieel afzonderlijke prestaties betreft namelijk: i) de levering van incontinentieverband en ii) de slimme functie. Er is geen sprake van één ondeelbare prestatie, omdat onder andere het incontinentieverband en de slimme functie eenvoudig zijn op te splitsen. Verder is de levering van het incontinentieverband niet aan te merken als de hoofdprestatie, omdat onder andere de slimme functie vanuit het perspectief van de afnemers geen ondergeschikt karakter heeft, maar een afzonderlijk belang dient. Wat betreft de toepassing van het verlaagde BTW-tarief oordeelt de rechtbank dat de slimme functie een dienst is, omdat de slimme functie wordt gekenmerkt door een reeks van elementen en handelingen waarin het dienstenaspect overheersend is. Het verlaagde BTW-tarief geldt niet voor diensten en is daarom uitsluitend van toepassing op de levering van het incontinentieverband.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 9

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Omzetbelasting

Editie: 8 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

192

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen