Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X bv ontvankelijk is in haar beroep en dat de inspecteur het gebruikelijk loon terecht heeft toegepast en juist heeft vastgesteld.

X bv is opgericht op 7 april 2017 en is ontbonden per 2 november 2021. Tot 16 augustus 2019 was de echtgenote van A bestuurder en enig aandeelhouder van X bv. A is sinds 16 augustus 2019 bestuurder en enig aandeelhouder van X bv tot de datum van ontbinding. Toen is A benoemd tot vereffenaar van X bv. Aan X bv is een naheffingsaanslag loonheffingen opgelegd over de jaren 2017 en 2018, met een correctie ten aanzien van het gebruikelijk loon van A. Ook is een vergrijpboete van 25% opgelegd. In geschil is of het beroep ontvankelijk is en of de gebruikelijkloonregeling van toepassing is, en zo ja, of het gebruikelijk loon juist is vastgesteld.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X bv ontvankelijk is in haar beroep en dat de inspecteur het gebruikelijk loon terecht heeft toegepast en juist heeft vastgesteld. De rechtbank overweegt, wat betreft de ontvankelijkheid van X bv, dat de onderhavige procedure van invloed kan zijn op de vereffening van X bv, waardoor sprake is van een potentiële bate en X bv rechtsgeldig kan procederen. Weliswaar heeft A niet het gevraagde recente uittreksel uit het handelsregister, noch een kopie van de statuten overgelegd, maar vaststaat dat hij de laatste bestuurder en enig aandeelhouder was en thans vereffenaar is, waardoor hij kan optreden als gemachtigde van X bv. Ten aanzien van het gebruikelijk loon oordeelt de rechtbank oordeelt A in fictieve dienstbetrekking tot X bv staat, nu zijn echtgenote in de onderhavige jaren een aanmerkelijk belang in X bv had en A werkzaamheden voor X bv verrichte. X bv maakt niet aannemelijk dat het toepasselijke gebruikelijk loon voor A lager dan € 45.000 moet zijn, of dat A niet in Nederland woonde en daarom geen belasting over zijn gebruikelijk loon mag worden geheven. De vergrijpboete wordt enkel verminderd wegens overschrijding van de redelijke termijn. De rechtbank verklaart het beroep van X bv ongegrond.

Lees ook het thema Gebruikelijk loon.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Burgerlijk Wetboek Boek 2 23c

Burgerlijk Wetboek Boek 2 19

Wet op de loonbelasting 1964 12a

Algemene wet inzake rijksbelastingen 26

Instantie: Rechtbank Noord-Holland

Rubriek: Fiscaal ondernemingsrecht, Fiscaal bestuurs(proces)recht, Loonbelasting

Editie: 2 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

488

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen