De Kennisgroep loonheffing algemeen stelt dat de gebruikelijkloonregeling niet van toepassing is voor een commissaris die via zijn commissaris-bv een beloning ontvangt vanwege het uitvoeren van één commissariaat.

X is directeur en enig aandeelhouder van een commissaris-bv. De commissaris-bv ontvangt een beloning van € 35.000 op jaarbasis voor het uitvoeren van een commissariaat dat feitelijk wordt verricht door X. X keert zichzelf een gebruikelijk loon uit van € 10.000 op jaarbasis, waarbij rekening is gehouden met een deeltijdfactor. De vraag rijst of de gebruikelijkloonregeling van toepassing is. De kennisgroep beantwoordt de vraag ontkennend. Commissarisbeloningen voor het uitvoeren van één commissariaat zijn aan te merken als een door de natuurlijke persoon genoten beloning. Een commissariaat kan uitsluitend door een natuurlijke persoon worden vervuld. Elke commissaris wordt daarbij benoemd op grond van zijn persoonlijke kwaliteiten. In casu geniet X zijn beloning uit de rechtsbetrekking tussen het lichaam waar het commissariaat wordt vervuld en X zelf, ook al stort X zijn inkomsten in zijn commissaris-bv. De gebruikelijkloonregeling is niet van toepassing, omdat de commissaris de commissariswerkzaamheden niet verricht ten behoeve van de bv waarin de commissaris een aanmerkelijk belang heeft.

Lees ook het thema Belastingheffing over de commissarisbeloning.

Wetsartikelen:

Burgerlijk Wetboek Boek 2 250

Burgerlijk Wetboek Boek 2 140

Burgerlijk Wetboek Boek 2 47

Wet op de loonbelasting 1964 12a

[Nieuwsbron]

Rubriek: Loonbelasting, Fiscaal ondernemingsrecht

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 2 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

639

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen