Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt kon de heffingsambtenaar bij de behandeling van het bezwaar afzien van horen omdat het bezwaar kennelijk ongegrond was.

X verzoekt de heffingsambtenaar zijn naheffingsaanslag parkeerbelasting uit coulance te vernietigen.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de heffingsambtenaar bij de behandeling van het bezwaar kon afzien van horen omdat het bezwaar kennelijk ongegrond was. Het hof betwijfelt of het stuk van X aangemerkt kan worden als een bezwaarschrift. Het schrijven is veeleer aan te merken als een verzoek om de naheffingsaanslag uit coulance te vernietigen. Er is geen verschil over de feiten, de hoogte van de belasting, de kosten of eventuele nevenvorderingen. De heffingsambtenaar kon van het horen afzien omdat het bezwaar kennelijk ongegrond was. Dat de heffingsambtenaar niet in de uitspraak op bezwaar heeft gemotiveerd waarom van horen is afgezien, leidt niet tot een proceskostenveroordeling. De heffingsambtenaar mag dit namelijk ook in beroep voor het eerst motiveren (HR 8 augustus 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD9477, V-N 2008/39.5). De naheffingsaanslag is terecht opgelegd omdat X heeft geparkeerd zonder geldige parkeervergunning.

[Bron Uitspraak]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingen van lagere overheden, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 23 januari

8

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen