Rechtbank Den Haag oordeelt dat sprake is van een zuiver interne situatie en niet van een grensoverschrijdende situatie binnen de EU. Het voordeel uit sparen en beleggen kan dus in de heffing worden betrokken.

X heeft de Nederlandse nationaliteit en heeft vanwege het werk van zijn ouders in Noord-Italië en België gewoond. Sinds 1977 woont X in Nederland en sinds 1990 is hij in dienstbetrekking bij het Europees Octrooi Bureau (EOB). In geschil is of zijn inkomen uit sparen en beleggen in 2018 terecht in de IB-heffing is betrokken.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat sprake is van een zuiver interne situatie en niet van een grensoverschrijdende situatie binnen de EU. Voordat X werd aangesteld bij het EOB heeft hij namelijk vanaf 1977 onafgebroken in Nederland gestudeerd, gewoond en gewerkt. X beroept zich dus vergeefs op EU-verkeersvrijheden. Het voordeel uit sparen en beleggen is terecht in de heffing betrokken, met dien verstande dat de inspecteur inmiddels wel rechtsherstel heeft verleend (zie HR 24 december 2021, 21/01243, V-N 2022/2.3). Het beroep van X is slechts in zoverre gegrond.

Lees ook het thema Box 3 en het Dossier Box 3.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 5.2

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

Instantie: Rechtbank Den Haag

Editie: 23 januari

42

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen