Het proactief contact opnemen met burgers om problemen te voorkomen, het verlenen van ondersteuning bij de aangifte schenk- en erfbelasting en de doorontwikkeling van horizontaal toezicht binnen het MKB zijn voorbeelden van acties die moeten bijdragen aan het herstel van het vertrouwen in de Belastingdienst. Dat schrijft staatssecretaris Van Rij van Financiën aan de Tweede Kamer. Hij beantwoordt feitelijke vragen van de vaste commissie voor Financiën over de Stand van de Uitvoering 2021.

De Belastingdienst monitort zowel het vertrouwen in de Belastingdienst als de belastingmoraal van de belangrijkste groepen belastingplichtigen. Een dalend vertrouwen kan resulteren in een afnemende belastingmoraal. Of dat gebeurt en zo ja, op welke termijn, is echter niet aan te geven of te voorspellen.

Over de complexiteit van de eigenwoningregeling merkt Van Rij op dat de Belastingdienst al veel doet om belastingplichtigen en adviseurs te faciliteren en te ondersteunen bij de uitvoering van de regeling.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 22 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

  460
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen