Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het niet in strijd is met het EU-recht dat Hongarije aftrek van btw aan Glencore weigert, omdat de Belastingdienst reeds had vastgesteld dat de leveranciers betrokken waren bij btw-fraude. Hieraan stelt het Hof van Justitie EU echter wel een aantal voorwaarden.

Het Hongaarse Glencore Agriculture Hungary Kft houdt zich bezig met de groothandel in granen, oliehoudende zaden, veevoeders en grondstoffen. De Hongaarse Belastingdienst is van mening dat Glencore ten onrechte btw in aftrek brengt. Uit onderzoeken bij de leveranciers van Glencore blijkt namelijk dat deze leveranciers betrokken waren bij btw-fraude. De aftrek wordt niet gehonoreerd voor zover Glencore wist of had moeten weten dat de transacties met haar leveranciers onderdeel waren van btw-fraude. De Hongaarse rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het niet in strijd is met het EU-recht dat Hongarije aftrek van btw aan Glencore weigert, omdat de Belastingdienst reeds had vastgesteld dat de leveranciers betrokken waren bij btw-fraude. Hieraan stelt het Hof van Justitie EU echter wel een aantal voorwaarden. Zo moet de Belastingdienst de belastingplichtige in kennis stellen van de bewijselementen en mag een belastingplichtige niet het recht worden ontnomen om tijdens de procedure waaraan hij is onderworpen naar behoren op te komen tegen feitelijke bevindingen en juridische kwalificaties. Verder moet de belastingplichtige toegang krijgen tot alle gegevens die zijn verzameld in het kader van de onderzoeken bij de leveranciers.

[Nieuwsbron]

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Rubriek: Omzetbelasting, Europees belastingrecht

Editie: 18 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

  1924
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen