Vanaf 25 juli 2018 zijn banken, financiële ondernemingen, trustkantoren, advocaten, notarissen, accountants en makelaars verplicht om de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme in kaart te brengen en om beleid en procedures te ontwikkelen om deze risico’s te beheersen. Dit staat in de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn die per die datum van kracht is geworden.

Hiermee worden de bestaande regels die moeten voorkomen dat het financieel stelsel wordt gebruikt voor witwassen en financieren van terrorisme aangevuld. Dit leidt hoofdzakelijk tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

In de vierde anti-witwasrichtlijn is een andere invulling gegeven aan het begrip uiteindelijk belanghebbende (UBO), die meer in lijn is met de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF). Ook de Wwft wordt op dit punt aangepast.

In Vakstudie Nieuws is aandacht besteed aan het wetsvoorstel (34808) in V-N 2017/62.26, V-N 2018/24.3 en V-N 2018/24.4.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Civiel recht algemeen, Europees belastingrecht

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 25 juli

  400
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen