Het kabinet vindt het onwenselijk als het streven naar een aantrekkelijk investeringsklimaat leidt tot intensieve belastingconcurrentie tussen landen. Nederland wil een race naar de bodem voorkomen en de mogelijkheden voor bedrijven om belasting te ontwijken aanpakken. Dat schrijft staatssecretaris Van Rij van Financiën aan de Tweede Kamer.

De leden Nijboer (PvdA) en Van der Lee (GroenLinks) hadden de staatssecretaris Kamervragen gesteld over de plannen van het Spaanse bouwbedrijf Ferrovial om naar Nederland te verhuizen. Van Rij kan niet ingaan op de fiscale positie van een individuele belastingplichtige. Wel bevestigt hij dat er geen recentelijk contact is geweest tussen Ferrovial en de Belastingdienst voorafgaand aan de bekendmaking van het voornemen van het bedrijf om de locatie van de tophoudster te verplaatsen van Spanje naar Nederland.

In algemene zin merkt Van Rij op dat Nederland voorstander is van internationale afspraken op het gebied van de belastingheffing van internationaal opererende bedrijven. Nederland loopt voorop bij de implementatie van het EU-richtlijnvoorstel voor een minimumniveau aan winstbelasting (“Pijler 2”). Het IMF, de OESO en de Europese Commissie onderkennen de goede stappen van Nederland. Zo doet de Europese Commissie aan Nederland geen landspecifieke aanbevelingen meer op het terrein van belastingontwijking.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 12 april

Carrousel: Carrousel

38

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen