Hof Amsterdam oordeelt dat de inspecteur met een verwijzing naar het onjuist ingevulde NinBi-formulier overtuigend aantoont dat X dermate nalatig is geweest bij het nakomen van zijn verplichtingen dat het aan zijn in laakbaarheid aan opzet grenzende schuld is te wijten dat aanvankelijk te weinig belasting is geheven.

X, woonachtig in Portugal, ontvangt van de Belastingdienst een formulier "Opgaaf wereldinkomen" (NinBi-formulier). X laat na opgave te doen van bezittingen in Nederland en vraagt ook niet om uitgenodigd te worden voor het doen van aangifte inkomstenbelasting. De inspecteur legt een navorderingsaanslag met rente en boete ter zake van inkomen uit sparen en beleggen.

Hof Amsterdam oordeelt dat de inspecteur met een verwijzing naar het onjuist ingevulde NinBi-formulier overtuigend aantoont dat X dermate nalatig is geweest bij het nakomen van zijn verplichtingen dat het aan zijn in laakbaarheid aan opzet grenzende schuld is te wijten dat aanvankelijk te weinig belasting is geheven. Het hof acht het onwaarschijnlijk dat het formulier anders kan of moet worden uitgelegd. Hoger beroep ongegrond.

Lees ook het thema Verzuim- en vergrijpboetes: Een kwestie van verschil.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67e

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof Amsterdam

Editie: 12 april

24

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen