De Kennisgroep overdrachtsbelasting beantwoordt een vraag over de toepassing van het voortzettingsvereiste van de inbrengvrijstelling uit art. 15 lid 1 onderdeel e ten tweede Wet belastingen van rechtsverkeer in het geval van deelname aan de Subsidieregeling Sanering Varkenshouderijen (SRV).

Volgens de kennisgroep wordt in de onderhavige casus niet voldaan aan het voortzettingsvereiste. De feitelijke bedrijfsvoering is binnen de drie jaar van de voortzettingstermijn beëindigd. Halverwege jaar 2 is de sloop van de varkensstallen afgerond en is aan alle vereisten zoals genoemd in de SRV voldaan. De sluiting van de varkenshouderijlocatie is dan onomkeerbaar. “Alles” gebeurt vóór de einddatum, behalve het definitieve besluit tot vaststelling van de subsidie in het kader van de SRV. De staking voor de IB is gesteld op een moment later dan drie jaar na inbreng. Deze conclusie geldt dus niet voor de overdrachtsbelasting.

Wetsartikelen:

Wet op belastingen van rechtsverkeer 15

[Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingen van rechtsverkeer

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 12 april

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Agro

  612
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen