De Kennisgroep IBR IB niet-winst/LB/PH-aanslag heeft een standpunt ingenomen over de uitleg van het begrip ‘belastingjaar’ in het pensioenartikel in het belastingverdrag (art. 17 Verdrag NL-VK 2008). Volgens de kennisgroep wordt met de term ‘belastingjaar’ in art. 17 lid 2 het belastingjaar van het bronland bedoeld.

Het gaat om de situatie van een inwoner van het Verenigd Koninkrijk die een pensioen ontvangt uit Nederland. De hoofdregel in het pensioenartikel (art. 17 lid 1) is dat het exclusieve heffingsrecht over een pensioenuitkering is toegewezen aan het woonland. Als aan de voorwaarden van art. 17 lid 2 wordt voldaan, is echter een bronstaatheffing van toepassing. Een van de voorwaarden van het tweede lid is dat de totale bruto-betalingen afkomstig uit de bronstaat in het desbetreffende belastingjaar een bedrag van € 25.000 te boven gaan. In de tekst van deze voorwaarde wordt de term ‘belastingjaar’ gebruikt. Nederland kent het kalenderjaar als belastingjaar, het Verenigd Koninkrijk de periode van 6 april tot en met 5 april van het volgende jaar. Dit betekent dat de term ‘belastingjaar’ op twee verschillende periodes kan zien.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 13 november

Informatiesoort: VN Vandaag

226

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen