De Kennisgroep auto heeft de vraag beantwoord of het gebruik van de nieuwe afschrijvingstabel van art. 8 Uitv.reg. BPM 1992 per 1 juli 2023, discriminatie oplevert.

Een belanghebbende doet na 1 juli 2023 BPM-aangifte voor een gebruikt motorrijtuig uit een andere Europese lidstaat. Het belastbare feit ligt na 1 juli 2023. Dit heeft in dit geval tot gevolg dat de afschrijving op het motorrijtuig lager ligt dan het geval zou zijn geweest bij gebruikmaking van de afschrijvingstabel die gold tot 1 juli 2023. Volgens de kennisgroep kan belanghebbende geen gebruik maken van de afschrijvingstabel die gold tot 1 juli 2023. Voor de berekening van de BPM op een gebruikt voertuig is de tabel van toepassing zoals die geldt op de goedkeurdatum.

Voor het tarief bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van een historisch tarief vanaf twee maanden voorafgaand aan de datum eerste toelating. Die mogelijkheid bestaat niet voor het vaststellen van de vermindering, in dit geval door middel van de forfaitaire afschrijvingstabel. Het ontbreken van de mogelijkheid om een historische forfaitaire afschrijvingstabel toe te passen, past binnen de kaders van art. 110 VWEU, aldus de kennisgroep. Toepassing van de nieuwe afschrijvingstabel op situaties van inschrijving op of na 1 juli 2023 leidt namelijk niet tot een hogere heffing dan de rest-BPM die nog drukt op een gelijksoortig al op de binnenlandse markt aanwezig voertuig.

Wetsartikelen:

Uitvoeringsregeling belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 8d

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 110

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10b

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Uitvoeringsregeling belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 8

[Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 23 november

Informatiesoort: VN Vandaag

81

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen