Als voor een verzoek om ambtshalve vermindering een beroep wordt gedaan op het arrest van de Hoge Raad van 8 juli 2022, nr. 20/01464, V-N 2022/31.6, dan moet dit worden afgewezen in alle gevallen waarin de belastingaanslag op 8 juli 2022, om 00.00 uur onherroepelijk vaststaat, met de motivering dat het hier gaat om nieuwe jurisprudentie. Dit staat in een standpunt van de Kennisgroep formeel recht.

De Hoge Raad heeft op 8 juli 2022 geoordeeld dat voor de vennootschapsbelasting de heffingsvermindering van de verhuurderheffing naar haar aard en strekking een objectsubsidie is die moet worden afgeboekt op de boekwaarde van het betreffende object. Dit brengt mee dat bij de winstberekening het brutobedrag van de verhuurderheffing aftrekbaar is. Een verzoek om ambtshalve vermindering is alleen mogelijk voor belastingaanslagen die op 8 juli 00:00 uur nog niet onherroepelijk vaststaan.

Wetsartikelen:

Besluit Fiscaal Bestuursrecht 23

[Nieuwsbron]

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 9 november

Informatiesoort: VN Vandaag

130

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen