Voor vrouwen van 43 jaar en ouder is het terugplaatsen van cryo-embryo's na een IVF-behandeling uitgesloten van aftrek als uitgaven voor specifieke zorgkosten. Als sprake is geweest van een doorgaande zwangerschap vóór de terugplaatsing van de cryo-embryo's, valt deze terugplaatsing onder de aanspraak vruchtbaarheidsgerelateerde zorg en zijn de kosten aftrekbaar. Dit blijkt uit een standpunt van de Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst.

In de aan de kennisgroep voorgelegde casus ondergaat een vrouw van 43 jaar een IVF-behandeling vanwege verminderde vruchtbaarheid. Na een doorgaande zwangerschap krijgt ze een terugplaatsing van cryo-embryo's. Omdat ze geen vergoeding krijgt van de zorgverzekering, zijn de kosten drukkend. De kosten van de terugplaatsing zijn in beginsel niet aftrekbaar als uitgaven voor specifieke zorgkosten omdat de vrouw ten tijde van de IVF-behandeling 43 jaar of ouder is. De terugplaatsing van cryo-embryo’s wordt gezien als een nieuwe IVF-poging. Dit is anders als de terugplaatsing plaatsvindt na een doorgaande zwangerschap. Mits aan de overige voorwaarden voor aftrek wordt voldaan, zijn de kosten in dat geval wel aftrekbaar als uitgaven voor specifieke zorgkosten.

Wetsartikelen:

Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 39a

Wet inkomstenbelasting 2001 6.18

[Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 9 november

Informatiesoort: VN Vandaag

261

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen