De Kennisgroep winstbepaling geeft aan dat het afboeken van de heffingsvermindering verhuurderheffing na het arrest van de Hoge Raad van 8 juli 2022 mogelijk is met toepassing van de foutenleer in het laatste openstaande jaar.

Het oordeel van de Hoge Raad van 8 juli 2022, nr. 20/01464, V-N 2022/31.6, dat de heffingsvermindering verhuurderheffing is aan te merken als een objectsubsidie maakt dat de balans van belanghebbende die dit niet op deze wijze heeft verwerkt onjuist is. Deze balansfout kan worden hersteld door toepassing van de foutenleer in het laatste openstaande jaar. Dit staat in een standpunt van de Kennisgroep winstbepaling. De onjuiste balanswaardering en de onjuiste afschrijving is aan te merken als een fout in de zin van de foutenleer.

De heffingsvermindering verhuurderheffing moet volgens de Hoge Raad worden afgeboekt op de boekwaarde van het object. Die afboeking kan door toepassing van de foutenleer dus alsnog plaatsvinden in het laatste openstaande jaar.

Wetsartikelen:

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 8

Wet inkomstenbelasting 2001 3.8

[Nieuwsbron]

Rubriek: Vennootschapsbelasting, Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 9 november

Informatiesoort: VN Vandaag

265

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen