De Kennisgroep verzekeringsproducten heeft een standpunt gepubliceerd over de vraag of het mogelijk is de termijnen van een lijfrente-uitkering te laten vaststellen na het overschrijden van de wettelijke termijn.

De persoon in de voorgestelde casus heeft een lijfrenteverzekering afgesloten die twee jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd expireert. De vraag is of het is toegestaan het expiratiekapitaal te laten staan tot het einde van het jaar volgend op het jaar waarin de lijfrenteverzekering expireert, en vervolgens in het jaar daarna, waarin de AOW-leeftijd wordt bereikt, een uitkerende tijdelijke oudedagslijfrente in te laten gaan. De kennisgroep beantwoord deze vraag ontkennend. Op grond van art. 3.133 lid 3 Wet IB 2001 moeten lijfrentetermijnen namelijk uiterlijk vastgesteld zijn op 31 december van het jaar volgend op het jaar van de contractueel overeengekomen datum bij leven. 

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.133

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 27 april

11

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen