Rechtbank Zeeland-West-Brabant ziet geen aanleiding om aan te nemen dat de door de inspecteur ingeschakelde hertaxateur niet deskundig, onafhankelijk of objectief is. X maakt een hoger bedrag aan schade aan de auto niet aannemelijk. 

Voor de registratie van een Range Rover heeft X BPM voldaan. Bij de aangifte is een taxatierapport gevoegd waarin een bedrag van € 29.437 aan schade is berekend. De inspecteur laat een hertaxatie verrichten waarbij de schade op het bedrag van € 5.045 wordt vastgesteld. Van dit bedrag wordt 91% in aanmerking genomen. In geschil is of de hertaxateur onafhankelijk is en of een hoger bedrag aan waardevermindering wegens schade in aanmerking genomen dient te worden.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de naheffingsaanslag terecht en naar het juiste bedrag is opgelegd. De rechtbank ziet geen aanleiding om aan te nemen dat de hertaxateur niet onafhankelijk is. Omdat sprake is van een waardeverminderende omstandigheid rust de bewijslast voor de in aanmerking te nemen schade op X. De door X gestelde schade behelst volgens de rechtbank niet meer dan normale gebruiksschade, welke niet in mindering op de handelsinkoopwaarde van de auto kan worden gebracht. X maakt ook niet aannemelijk dat de waardevermindering als gevolg van de schade meer bedraagt dan 91% van het schadebedrag. Als gevolg hiervan slaagt het beroep van X op art. 110 VWEU niet. Het beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 2

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Editie: 27 april

10

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen