De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft een standpunt gepubliceerd over fiscaal partnerschap bij volgtijdelijke opname in een verpleeghuis.

X en Y zijn ongehuwd samenwonend en fiscale partners. Als Y wordt opgenomen in een verpleeghuis, laat X aan de inspecteur weten dat zij niet langer als fiscale partners willen worden aangemerkt. Een paar jaar later trekt ook X in hetzelfde verpleeghuis in. X en Y verblijven in aparte kamers en wonen dus niet bij elkaar. De vraag is of X en Y weer fiscale partners kunnen worden.

Volgens de kennisgroep worden X en Y alleen elkaars fiscale partners als ze allebei op hetzelfde woonadres in de basisregistratie personen staan ingeschreven en aan de overige voorwaarden voor fiscaal partnerschap is voldaan.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 1.2

Algemene wet inzake rijksbelastingen 5a

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 24 mei

7

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen