De Kennisgroep Loonheffingen stelt zich op het standpunt dat een werkgever in bepaalde situaties een onbelaste kostenvergoeding mag geven als de werknemer de door de werkgever ter beschikking gestelde elektrische auto bij zijn woning oplaadt.

De Kennisgroep Loonheffingen stelt zich op het standpunt dat in dergelijke gevallen een onbelaste kostenvergoeding mogelijk is door een vergoeding van de werkelijke kosten (intermediaire kosten) of via zakelijke afspraken tussen de werknemer en de werkgever over de doorlevering van de energie.

In beide situaties is dan sprake van transactie die buiten de loonsfeer plaatsvinden. Daarnaast kan voor de berekening van de werkelijke kostenvergoeding ook een evenredig deel van de afschrijving van zonnepanelen worden meegenomen.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Loonbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 5 mei

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

11

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen