Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat er geen sprake is van een buitensporige last. Wel is er, gezien het Kerst-arrest, sprake van een schending van art. 1 EP EVRM. Het hof biedt daarom rechtsherstel en bepaalt het voordeel uit sparen en beleggen op € 646, het werkelijk door X behaalde rendement.

X behaalt in 2017 een rendement van € 646 op zijn vermogen. De box 3-heffing over het vermogen bedraagt € 1281. X is het hier niet mee eens. Volgens hem is er sprake van een individuele en buitensporige last.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat er, gezien het inkomen en vermogen van X, geen sprake is van een buitensporige last. Bij deze beoordeling moet namelijk de gehele financiële situatie van X in aanmerking worden genomen. Wel is er, gezien het Kerst-arrest van de Hoge Raad (24 december 2021, nr. 21/01243, V-N 2022/2.3), sprake van een schending van art. 1 EP EVRM. Het hof biedt daarom rechtsherstel en bepaalt het voordeel uit sparen en beleggen op € 646, het werkelijk door X behaalde rendement.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 1

Wet inkomstenbelasting 2001 5.2

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 10 mei

Carrousel: Carrousel

65

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen