De Hoge Raad oordeelt dat terecht geen rekening is gehouden met de kosten die X heeft gemaakt in verband met de Franse woning. De Hoge Raad verwijst daarbij naar zijn arrest van 6 juni 2024. Verder is bij de berekening van het werkelijke rendement terecht geen rekening gehouden met het heffingvrij vermogen.

X geeft in zijn aangifte IB/PVV 2017 een rendementsgrondslag aan van € 1.113.200. Tot deze grondslag behoort een in Frankrijk gelegen appartement. De inspecteur legt een aanslag op met een box 3-heffing van € 4304. Hierbij is rekening gehouden met een vermindering ter voorkoming van dubbele belasting van € 10.996. In geschil is of de inspecteur bij de berekening van het box 3-inkomen van het werkelijk rendement dient uit te gaan. Voorts is in geschil of hij een te lage aftrek heeft verleend voor het Franse appartement. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat een op rechtsherstel gerichte compensatie overeenkomstig het Kerst-arrest moet worden geboden, door aan te sluiten bij het werkelijk behaalde rendement. Dit leidt tot een heffing van € 3512. Het hof houdt daarbij geen rekening met het heffingvrij vermogen. De heffing over het Franse appartement is nihil en daarom wordt geen aftrek ter voorkoming van dubbele belasting verleend. Ook houdt het hof geen rekening met de gemaakte kosten. Het hoger beroep van X is gegrond. De staatssecretaris en X gaan in cassatie.

De Hoge Raad oordeelt dat terecht geen rekening is gehouden met de kosten die X heeft gemaakt in verband met de Franse woning. De Hoge Raad verwijst daarbij naar zijn arrest van 6 juni 2024 (23/00653, ECLI:NL:HR:2024:705, V-N 2024/28.4). Verder heeft het hof bij de berekening van het werkelijke rendement terecht geen rekening gehouden met het heffingvrij vermogen. Ook daarbij verwijst het hof naar het arrest van 6 juni 2024. Over de klachten met betrekking tot de berekening van het eigen gebruik van de Franse woning merkt de Hoge Raad op dat beide partijen daar, gezien de werking van het Belastingverdrag Nederland-Frankrijk, geen belang bij hebben. De Hoge Raad vermindert de aanslag vervolgens naar een inkomen uit sparen en beleggen van € 28.089.

Lees ook het thema De tweede woning in binnen- en buitenland en box 3.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen 24

Wet inkomstenbelasting 2001 5.2

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 24

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Inkomstenbelasting, Internationaal belastingrecht

Editie: 17 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Box 3

1219

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen