Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat het betoog van X niet tot vermindering van de verschuldigde BPM kan leiden, omdat de taxateur bij het vaststellen van de handelsinkoopwaarde hiermee al rekening heeft gehouden. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk.

X doet BPM-aangifte voor een Audi A3 Sportback 2.0 TDI Quattro Ambition en voldoet hiertoe € 1867. Volgens Rechtbank Gelderland is er geen reden tot een vermindering. In hoger beroep stelt X dat alsnog rekening moet worden gehouden met het feit dat bij export minder BPM zal worden teruggegeven, zodat het verschil in mindering moet komen op de thans verschuldigde BPM.

Hof Arnhem-Leeuwarden (V-N Vandaag 2021/1770) oordeelt dat het betoog van X niet tot vermindering van de verschuldigde BPM kan leiden, omdat de taxateur bij het vaststellen van de handelsinkoopwaarde hiermee al rekening heeft gehouden. X stelt ook vergeefs dat uit de X-Ray koerslijst een lagere waarde volgt. Dit betoog faalt reeds omdat een uitdraai van deze koerslijst niet tot de gedingstukken behoort. Het beroep van X is ook voor het overige ongegrond. X gaat in cassatie, maar legt geen toereikende volmacht over. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hoge Raad

Editie: 11 februari

4

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen